Návštěvní řád Farmaparku u Toma

Prosíme vše pečlivě pročíst, děkujeme.

cestaPohyb po areálu

Návštěvník musí mít po celou dobu návštěvy u sebe platnou vstupenku – její ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu farmaparku.

Návštěvníci se mohou pohybovat jen po vyznačených cestách. Vstup do výběhů je možný pouze pokud je u vstupu cedule s nápisem „VSTUP POVOLEN“.

dětiDěti a doprovod

Dětem do 12 let věku je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Tato osoba je plně zodpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel a návštěvního řádu dítětem.

zbraňCo s sebou nebrat

Do farmaparku se nesmí vstupovat s drony a jakýmikoliv zbraněmi. Po areálu je zakázáno pohybovat se na skateboardu, koloběžce nebo bicyklu. Děti mohou mít odrážedla poháněná lidskou silou. Jakékoliv dopravní prostředky s pohonem jsou v areálu farmaparku zakázány (elektrické koloběžky, čtyřkolky apod.).

psiPsi ano, ale

Vstup se psy je povolen na vodítku. Návštěvník přebírá veškerou zodpovědnost za škody, které pes v areálu způsobí. Je zakázáno vstupovat se psem do jakéhokoliv výběhu a přibližovat se k našim zvířatům na méně než 1 metr. Pes, který bude ohrožovat nebo rozrušovat naše zvířata či ostatní návštěvníky, bude spolu s majitelem vykázán z farmaparku bez náhrady.

alkoholNevhodné chování (alkohol apod.)

Návštěvník zjevně pod vlivem omamných anebo psychotropních látek, anebo ve stavu opilosti, anebo při nevhodném chování či agresivitě bude vykázán z areálu farmaparku okamžitě a bez náhrady.

jidloKrmení a vstup s jídlem

Je přísně zakázáno krmit zvířata jiným krmivem, než zakoupeným v automatu na ohradě v areálu farmaparku. Dále je přísně zakázáno vstupovat ke zvířatům do ohrady s jakýmkoliv jídlem/krmivem v ruce, případně i v jakémkoliv příručním zavazadle. Zvířata mohou jídlo sníst, což pro ně může mít fatální následky.

Osoby do 18 let mají zakázáno krmit zvířata z vlastní ruky. Osoba starší 18 let může krmit z ruky za předpokladu, že prsty jsou nataženépevně u sebe. Zvířata jsou ochočená bez známek agrese, avšak při roztažených nebo skrčených prstech hrozí fatální poranění článků prstů.

bezpečnostBezpečnost ve výbězích

Vstup do výběhů, kde je to povoleno, je na vlastní nebezpečí. Zhodnoťte své fyzické dispozice, při vstupu ke zvířatům s krmením v ruce počítejte s aktivitou zvířat, například kozy na vás mohou skočit ve snaze získat krmení. Mějte na paměti, že byť jsou naše zvířata ochočená, stále mají své pudy a mohou vás poranit pokousáním nebo poškrabáním.

V areálu dbejte zvýšené opatrnosti zejména kolem ohniště.

varovaniOdpovědnost za vaše věci

V areálu Farmapark u Toma nezodpovídáme za ušpinění, zničení či jakékoliv znehodnocení vašich osobních věcí. Při vstupu do výběhu či pohybu po areálu návštěvník musí počítat s tím, že může být ušpiněn.


10. 11. 2021 v Ledcích u Plzně

Tomáš Urbánek
předseda představenstva
Farmapark u Toma z.s.