Projížďky na ponících pro děti a Ponny kroužek

jizda-ponikPOZOR aktuálně je možné svezení dětí jen do 25 kg. Děkujeme za pochopení.

Cena 50 Kč / 3 minuty

Bezpečností pravidla před a během jízdy:

  1. Vstup do ohrady s poníky je povolen pouze na vyzvání vodiče poníků.
  2. Jízda na poníkovi je možná výhradně s helmou a ochranou vestou.
  3. Vodič má zodpovědnost za poníka, zákonný zástupce má zodpovědnost za dítě.
  4. Zákonný zástupce je maximálně 1 m od dítěte před jízdou i po celou dobu jízdy a dohlíží na dítě. Při jakémkoliv náznaku pádu dítěte ihned upozorní vodiče, který poníka bez prodlení zastaví.
  5. Na vyzvání vodiče, je zákonný zástupce povinen ihned dítě chytnout a sundat z poníka.

Uvědomte si prosím, že poníci mají od cca 100 do 250 kg hmotnosti. Vzhledem k hmotnosti můžou poníci způsobit vážná zranění zúčastněným osobám, například zalehnutím, kopnutím, přimáčknutím na ohradu apod., proto je přísně zakázáno stát za poníkem anebo mezi poníkem a ohradou. Toto kontroluje vodič po celou dobu vaší návštěvy ve výběhu.

Chovejte se prosím obezřetně, abychom společně předešli jakémukoliv zranění. Poníci se mohou leknout například výstřelu v lese, hlasité motorky či jakéhokoliv náhlého zvuku, buďte vždy připraveni dítě z poníka sundat a odnést směrem od poníka. Vodič vždy kontroluje poníka tak, aby i při leknutí nezpůsobil žádné zranění sobě ani ostatním v okolí.

Rezervaci jízdy na poníkovi nebo v ponny kroužku můžete v rezervačním formuláři níže